מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
07/2017הזמנה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברותמערכות מידע30/03/201704/05/201708/05/2017פתוח
28/2016הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות כספים ופיננסים30/03/201718/04/201727/04/2017פתוח
02/2017הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל - מכרז משלים כלי רכב30/03/201726/04/201704/05/2017פתוח
01/2017מכרז לשם מתן שירותים לאספקת חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית אשר ניזוקו בתאונות דרכיםכלי רכב06/04/201708/05/201711/05/2017פתוח
09/2017בקשה לקבלת מידע) (RFI- Request for Information בדבר: יכולות תמיכה בסאפ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך 09/2017:מערכות מידע04/05/201704/05/201718/05/2017פתוח
10/2017מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח (אלמנטארי + רכב)#רכוש17/09/201707/11/2017פתוח
14/2017הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית בהנהלת ענבל שירותים משפטיים19/09/201719/10/201725/10/2017פתוח
27/2017מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ#חבויות גוף23/11/201724/12/201725/12/2017פתוח
25/2017הודעה על הקמת רשימת מציעים למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית, המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי15/02/201813/03/201814/02/2019פתוח