דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קבצים מצורפים
  
  
מבוא קצר
  
תמונת תצוגה
קובץ מצורף
  
בכנס ניהול סיכונים ברכוש של ענבל, העביר מר יצחק קליין, משנה למנכ"ל, מנהל
החטיבה לביטוח כללי, כלל חברה לביטוח - הרצאה מרתקת על "השרפה באיקאה - ניהול משבר". מצורפת המצגת של ההרצאה.
קובץ מצורף
  
מר יחיאל רוזנטראוב, חתם ראשי ויועץ ביטוחי בענבל, מעניק ייעוץ ביטוחי ליחידות הממשלתיות החברות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לגבי התקשרויות מסחריות עם גורמים חיצוניים למדינה (מכרזים והסכמים) וזאת במטרה להגן על האינטרסים של המדינה לגבי נזקים הנגרמים ע"י אותם גורמים (יועצים, בעלי מקצוע, קבלנים, נותני שירותים, ספקים חברות  וכד').
במסגרת הייעוץ מכניס מר רוזנטראוב לחוזי ההתקשרות מול הגופים החיצוניים  סעיפי ביטוח ונוסח טופס אישור ביטוחי בהתאמה לסוג ההתקשרות, החשיפה והסיכונים.
במסגרת הרצאתו הציג מר רוזנטראוב מספר דוגמאות לייעוצים שנתן ליחידות ממשלתיות, מדוע ייעץ סעיף זה או אחר, התייחס לתרחישים שונים כאשר נתן את הייעוץ, תוך הצגת חשיבותם של הסדרי הביטוח להגנת אינטרס המדינה כאשר מתרחש הסיכון המבוטח.
קובץ מצורף
  
גברת מירב בר יעקב, סגנית מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש העבירה הרצאה בנושא תביעות שהתרחשו באתרים בהם ניתן ייעוץ ביטוחי על ידי ענבל. גב' בר יעקב הציגה דוגמאות לחוזים שבהם היחידה הממשלתית לא שריינה את הזכויות של המדינה, דהיינו לא קיבלה ייעוץ ביטוחי או לחילופין, קיבלה ייעוץ וערכה בו שינויים והמחישה תוך מתן דוגמאות, מה היו ההשלכות של השינויים וההפחתות.
קובץ מצורף
  
גברת ליאת כהן חתמת רכוש וחבויות בענבל, העבירה הרצאה בנושא: עדכונים ושינויים בכתבי הכיסוי ליחידות הממשלתיות. כתב הכיסוי הינו למעשה, פרוט תנאי הפוליסה, מה מכוסה, מהם החריגים שאינם מכוסים.
במהלך ההרצאה עדכנה ליאת את משתתפי הכנס אילו כיסויים נוספו בתחום הרכוש הממשלתי  וחידדה את הגדרת הכיסוי לפריצה מחוץ לחצרים, הציגה כיסוי חדש לתשתיות תת קרקעיות ונתנה הסבר לגבי צורת עריכת ביטוח לצמודי מבנה ולמבנים שכורים.

קובץ מצורף
  
גברת אודליה נגבי–פרטוק, מנהלת אגף רכב ורכוש של ענבל,  העבירה הרצאה שמטרתה להמחיש את הצורך בביצוע מיגוני אש. ענבל מעודדת ומשתתפת בהשקעות במיגון מפני נזקי אש ברכוש הממשלתי. אודליה הציגה בהרצאתה פרויקט של מיגון חדרי שרתים מפני נזקי אש ביחידות הממשלתיות. הוצגו נתוני תביעות במטרה להמחיש את השפעת התקנת מיגוני האש על שכיחות ועלות התביעות.
קובץ מצורף
  
במסגרת כנס ניהול סיכונים ברכוש - שמעו המוזמנים הרצאת אורח מרתקת של פרופסור יואב יאיר בנושא: תאונה הממתינה להתרחש - מעבורת קולומביה.
מצורפת המצגת
קובץ מצורף
  
במסגרת כנס ניהול סיכונים ברפואה, חולקה למשתתפים סקירת ספרות שערכה ד"ר (עו"ד) שלומית צוקרמן: בעוד מיקוד ההתייחסות המקובל של הרפואה בכלל ושל ניהול סיכונים בפרט הוא המטופל וצרכיו, עוסק המסמך בגורם המטפל שהיה מעורב באירוע חריג, וההתייחסות אליו בספרות כאל "קורבן שני" של האירוע, שיש להידרש לרגשותיו, צרכיו ומצוקותיו כתוצאה ממעורבות זו.
הקורבן השני - לרפא את המרפא.pdf
קובץ מצורף
  
במסגרת כנס ניהול סיכונים ברפואה, חולקה למשתתפים חוות דעת של עוה"ד ליאת קיסר גרשט, העוסקת בסיטואציה בה מטופל מאושפז מבקש את כניסתו של גורם מטפל חיצוני לביה"ח המאשפז, לצורך קבלת טיפול נוסף. המאמר בוחן את ההשלכות הקליניות, המשפטיות והביטוחיות של היענות לבקשה, ומציג המלצות פרקטיות להתנהלות המרכז הרפואי, לרבות טפסים מוצעים לשימוש.
הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית חולים.pdf