התקשרות עם ספק יחיד

מספר בקשהשם הספקתאור קצרפורסם בתאריךהמבקשסטטוס
30/2017טיולי גשרארגון משלחות מצעד החיים27/11/2017סוכנות הנסיעות הממשלתיתפתוח
32/2017סיג תעשיות בע"מתיקון מתקן כבאית24/12/2017אגף רכב/רכושפתוח
08/2018חברת CONSISTרכישת מערכת SYSAID לניהול קריאות ומלאי ציוד02/08/2018אגף מערכות מידעפתוח