מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
27/2017מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ#חבויות גוף23/11/201724/12/201725/12/2017פתוח
25/2017הודעה על הקמת רשימת מציעים למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית, המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי15/02/201813/03/201814/02/2019פתוח
05/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201830/04/2019פתוח
06/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201830/04/2019פתוח
04/2017מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ביטוח#כללי03/05/201825/05/201831/05/2018פתוח
04/2018מכרז פומבי למתן שירותי תיקון לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי, של היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, אשר ניזוקו בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מכלי רכב10/05/201817/06/201820/06/2018פתוח
12/2018הליך פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי15/05/201825/06/201812/07/2018פתוח
10/2018מכרז פומבי למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהכלי רכב22/05/201807/06/201814/06/2018פתוח
08/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים#כללי20/09/201822/11/2018פתוח
15/2018מכרז מסגרת לקבלת הצעות להיכלל במאגר חברות לתכנון סטטוטורי#כללי08/11/201806/12/2018פתוח