מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
09/2017בקשה לקבלת מידע) (RFI- Request for Information בדבר: יכולות תמיכה בסאפ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך 09/2017:מערכות מידע04/05/201704/05/201718/05/2017פתוח
10/2017מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח (אלמנטארי + רכב)#רכוש17/09/201707/11/2017פתוח
14/2017הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית בהנהלת ענבל שירותים משפטיים19/09/201719/10/201725/10/2017פתוח
27/2017מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ#חבויות גוף23/11/201724/12/201725/12/2017פתוח
25/2017הודעה על הקמת רשימת מציעים למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית, המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי15/02/201813/03/201814/02/2019פתוח
05/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201830/04/2019פתוח
06/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201830/04/2019פתוח