מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
05/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201801/01/2025פתוח
06/2018הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית#כללי10/04/201830/04/201801/01/2025פתוח
04/2017מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ביטוח#כללי03/05/201825/05/201831/05/2018פתוח
04/2018מכרז פומבי למתן שירותי תיקון לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי, של היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, אשר ניזוקו בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מכלי רכב10/05/201817/06/201820/06/2018פתוח
08/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים#כללי20/09/201822/11/2018פתוח
15/2018מכרז מסגרת לקבלת הצעות להיכלל במאגר חברות לתכנון סטטוטורי#כללי08/11/201817/12/2018פתוח
20/2018הזמנה לקבלת הצעות לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח כנסים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי15/11/201819/12/2018פתוח
22\2018הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע והגנת הסייברמערכות מידע29/11/201827/12/2018פתוח
25/2018מכרז מסגרת פומבי למתן שרותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי31/12/201828/01/2019פתוח
01/2019מכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS#כללי15/01/201921/02/2019פתוח
21/2018הצטרפות לרשימת מציעים - פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לטרקטורונים וטרקטורי משא#כללי29/01/201928/02/2019פתוח
05/2019בקשה לקבלת מידע - RFI - אודות שירותי שינוע רכבים למוסכים למכוני רישויכלי רכב30/01/201920/02/2019פתוח
23/2018מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים לעובדי מדינהשירותים משפטיים04/02/201903/03/201907/03/2019פתוח
08/2019בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות פלטפורמות דיגיטליות להזמנת שוברי מתנות לעובדי החברה #כללי17/02/201903/03/2019פתוח
12/2019מכרז יועצים פיננסים בודדיםכספים ופיננסים18/03/201916/04/2019פתוח
14/2019מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים למדינה ו/או לעובדי המדינה עבור הקרן הפנימית שירותים משפטיים18/03/201902/04/201908/04/2019פתוח