דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריט נווט למעלה
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

FinancicalApplauseList FinancicalApplauseList  ספריית תשואות  26 לפני 6 שבועות
FinancicalReportsList FinancicalReportsList  ספריית דוחות פיננסיים  26 לפני 6 שבועות
HomeWebPages HomeWebPages  דפים של אתר הבית  114 לפני 3 חודשים
InbalDocuments InbalDocuments  מסמכים של ענבל  7 לפני 3 שנים
ResolutionList ResolutionList  רשימת ועדת החלטות  2 לפני 3 שנים
SaharTest SaharTest    0 לפני 3 שנים
SupplierList SupplierList  רשימת התקשרות עם ספק יחיד  22 לפני 9 חודשים
TenderAttachments TenderAttachments  רשימת מסמכים מצורפים למכרזים  333 לפני 10 ימים
TenderClarificationLetters TenderClarificationLetters  רשימת מכתבי ההבהרה של מכרזים  104 לפני 6 ימים
TenderGeneralInfo TenderGeneralInfo  רשימת מידע כללי של מכרזים  2 לפני 3 שנים
דוחות מותאמים אישית דוחות מותאמים אישית  ספריית מסמכים זו מכילה את התבניות ליצירת דוחות מותאמים אישית של Web Analytics עבור אוסף אתרים זה  0 לפני 8 שנים
דפי אתר דפי אתר  השתמש בספריה זו ליצירה ולאחסון דפים באתר זה.  4 לפני 3 שנים

  ספריות תמונות

ConferencePictures ConferencePictures  תמונות של רשימת כנסים וימי עיון  422 לפני 2 שבועות
VideoLibrary VideoLibrary  ספריית וידאו  0 לפני 3 שנים

  רשימות

AnswerList AnswerList  רשימת תשובות לשאלות  56 לפני 4 חודשים
ArticleList ArticleList  רשימת מאמרים  10 לפני 3 שנים
BasicConcepts BasicConcepts  מונחי יסוד  5 לפני 3 שנים
CommitteeList CommitteeList  רשימת ועדות  7 לפני 12 חודשים
CompletedProjects CompletedProjects  פרויקטים שהסתיימו  10 לפני 3 שנים
ConferenceList ConferenceList  רשימת כנסים וימי עיון  8 לפני 3 שנים
CoordinatorList CoordinatorList  רשימת מתאמים  3 לפני 3 שנים
CurrentProjects CurrentProjects  פרויקטים בביצוע  4 לפני 3 שנים
DepartmentNews DepartmentNews  אודות האגף - חדשות  0 לפני 3 שנים
DirectoryList DirectoryList  רשימת שמות דירקטורים  7 לפני 12 חודשים
InbalNewsList InbalNewsList  חדשות פנימיות של ענבל  1 לפני 3 שנים
ListSearchArticle ListSearchArticle  ListSearchArticle  20 לפני 3 שנים
ListSearchCategory ListSearchCategory  ListSearchCategory  9 לפני 3 שנים
ListSearchSubject ListSearchSubject  ListSearchSubject  23 לפני 3 שנים
loggerList loggerList    23 לפני 3 שנים
NewJobList NewJobList  NewJobList  0 לפני 3 שנים
NewJobList1 NewJobList1  NewJobList1  5 לפני 2 שבועות
OffersList_01 OffersList_01  רשימת מציעים  1 לפני 3 שנים
PAYMENT_DETAILS PAYMENT_DETAILS  רשימת תשלומים  חיצוני * לפני 7 שנים
PublicationList PublicationList  רשימת כנסים וימי עיון  5 לפני 3 שנים
QuestionList QuestionList  רשימת שאלות  53 לפני 3 שנים
QuestionTopicList QuestionTopicList  רשימת נושאים לשאלות  12 לפני 3 שנים
ResolutionList_02 ResolutionList_02  ResolutionList_02  329 לפני 3 חודשים
SideNavigationCategoriesList SideNavigationCategoriesList    12 לפני 3 חודשים
SideNavigationSubCategoriesList SideNavigationSubCategoriesList    24 לפני 14 חודשים
TenderList TenderList  רשימת מכרזים  112 לפני 11 ימים
TenderRange TenderRange  רשימת תחומי מכרזים  9 לפני 13 חודשים
TenderStatus TenderStatus  סטטוסים של מכרזים  3 לפני 4 חודשים
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימת הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  0 לפני 3 שנים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 3 שנים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 3 שנים

  לוחות דיונים

אין לוחות דיונים.

  סקרים

אין סקרים.

  אתרים וסביבות עבודה

אין אתרי משנה.

  סל המיחזור

סל המיחזור סל המיחזור  השתמש בדף זה כדי לשחזר פריטים שמחקת מאתר זה או כדי לרוקן את הפריטים שנמחקו. 0  
* נתונים עבור רשימה זו שוכנים במאגר מחוץ ל- SharePoint. ספירות פריטים אינן זמינות עבור רשימות כאלה.