דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריט נווט למעלה
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

FinancicalApplauseList FinancicalApplauseList  ספריית תשואות  25 לפני 2 חודשים
FinancicalReportsList FinancicalReportsList  ספריית דוחות פיננסיים  25 לפני 2 חודשים
HomeWebPages HomeWebPages  דפים של אתר הבית  110 לפני 4 שבועות
InbalDocuments InbalDocuments  מסמכים של ענבל  7 לפני 17 חודשים
ResolutionList ResolutionList  רשימת ועדת החלטות  2 לפני 17 חודשים
SaharTest SaharTest    0 לפני 17 חודשים
SupplierList SupplierList  רשימת התקשרות עם ספק יחיד  21 לפני 7 חודשים
TenderAttachments TenderAttachments  רשימת מסמכים מצורפים למכרזים  267 לפני 2 ימים
TenderClarificationLetters TenderClarificationLetters  רשימת מכתבי ההבהרה של מכרזים  85 לפני 3 שבועות
TenderGeneralInfo TenderGeneralInfo  רשימת מידע כללי של מכרזים  2 לפני 17 חודשים
דוחות מותאמים אישית דוחות מותאמים אישית  ספריית מסמכים זו מכילה את התבניות ליצירת דוחות מותאמים אישית של Web Analytics עבור אוסף אתרים זה  0 לפני 7 שנים
דפי אתר דפי אתר  השתמש בספריה זו ליצירה ולאחסון דפים באתר זה.  4 לפני 17 חודשים

  ספריות תמונות

ConferencePictures ConferencePictures  תמונות של רשימת כנסים וימי עיון  329 לפני 6 ימים
VideoLibrary VideoLibrary  ספריית וידאו  0 לפני 17 חודשים

  רשימות

AnswerList AnswerList  רשימת תשובות לשאלות  56 לפני 17 חודשים
ArticleList ArticleList  רשימת מאמרים  10 לפני 17 חודשים
BasicConcepts BasicConcepts  מונחי יסוד  5 לפני 17 חודשים
CommitteeList CommitteeList  רשימת ועדות  8 לפני 17 חודשים
CompletedProjects CompletedProjects  פרויקטים שהסתיימו  10 לפני 17 חודשים
ConferenceList ConferenceList  רשימת כנסים וימי עיון  8 לפני 17 חודשים
CoordinatorList CoordinatorList  רשימת מתאמים  3 לפני 17 חודשים
CurrentProjects CurrentProjects  פרויקטים בביצוע  4 לפני 17 חודשים
DepartmentNews DepartmentNews  אודות האגף - חדשות  0 לפני 17 חודשים
DirectoryList DirectoryList  רשימת שמות דירקטורים  11 לפני 17 חודשים
InbalNewsList InbalNewsList  חדשות פנימיות של ענבל  1 לפני 17 חודשים
ListSearchArticle ListSearchArticle  ListSearchArticle  20 לפני 17 חודשים
ListSearchCategory ListSearchCategory  ListSearchCategory  9 לפני 17 חודשים
ListSearchSubject ListSearchSubject  ListSearchSubject  23 לפני 17 חודשים
loggerList loggerList    23 לפני 17 חודשים
NewJobList NewJobList  NewJobList  0 לפני 17 חודשים
NewJobList1 NewJobList1  NewJobList1  9 לפני 6 ימים
OffersList_01 OffersList_01  רשימת מציעים  1 לפני 17 חודשים
PAYMENT_DETAILS PAYMENT_DETAILS  רשימת תשלומים  חיצוני * לפני 6 שנים
PublicationList PublicationList  רשימת כנסים וימי עיון  5 לפני 17 חודשים
QuestionList QuestionList  רשימת שאלות  53 לפני 17 חודשים
QuestionTopicList QuestionTopicList  רשימת נושאים לשאלות  12 לפני 17 חודשים
ResolutionList_02 ResolutionList_02  ResolutionList_02  255 לפני 11 ימים
SideNavigationCategoriesList SideNavigationCategoriesList    11 לפני 6 שבועות
SideNavigationSubCategoriesList SideNavigationSubCategoriesList    25 לפני 4 שבועות
TenderList TenderList  רשימת מכרזים  90 לפני 2 ימים
TenderRange TenderRange  רשימת תחומי מכרזים  9 לפני 17 חודשים
TenderStatus TenderStatus  סטטוסים של מכרזים  3 לפני 5 שבועות
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימת הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  0 לפני 17 חודשים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 17 חודשים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 17 חודשים

  לוחות דיונים

אין לוחות דיונים.

  סקרים

אין סקרים.

  אתרים וסביבות עבודה

אין אתרי משנה.

  סל המיחזור

סל המיחזור סל המיחזור  השתמש בדף זה כדי לשחזר פריטים שמחקת מאתר זה או כדי לרוקן את הפריטים שנמחקו. 0  
* נתונים עבור רשימה זו שוכנים במאגר מחוץ ל- SharePoint. ספירות פריטים אינן זמינות עבור רשימות כאלה.