כדי להקל על כל הגורמים הקשורים בתהליך חתימה וקבלה של אישורי קיום הביטוח, ניסחנו מסמך המרכז את השינויים והתיקונים המקובלים / לא מקובלים עלינו, בהסתמך על בדיקה של עשרות רבות של אישורי ביטוח שהתקבלו חתומים מכל חברות הביטוח.
 
   

____________________________________________________________________________________________________

 כחלק ממערך שיפור השירות, הרינו לעדכנכם כי בימים אלו עלתה לאוויר מערכת לניהול הייעוץ הביטוחי , עבור משרדי הממשלה. להלן מכתב שנשלח ליחידות המכיל נקודות חשובות לטובת תהליך עבודה תקין.
   
 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
  מסמך הנחיות לבדיקה נספח ביטוח לענף ביטוח עבודות קבלניות/הקמה, הכולל שלושה נספחים, שהינם נספחי הצהרה/פטור:
 
-       פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מסיכונים המכוסים במסגרת פרק א' – ביטוח רכוש בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה
-       הצהרה לגבי חומרים ופריטים מחוץ לאתר, כולל מטענים בהעברה, מבני עזר זמניים .
-       פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מנזקי פריצה, גניבה ושוד.
 
יש להחתים את הקבלן על נספחים אלו כלל שנדרש למלא את אחד או יותר מהנספחים הנ"ל בהתאם להנחיה הכתובה במסמך ההנחיות לבדיקת אישור ביטוח עבודות קבלניות/הקמה .
 
 
 
 
  _________________________________________________________________________________________________
מסמך הנחיות לבדיקת אישורי ביטוח – חבות המוצר – מהדורת מרץ 2017
 
    * כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
 __________________________________________________________________________________________________
 
 מסמך הנחיות לבדיקת אישורי ביטוח – ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר
 
 
 
 

כחלק מתהליך הייעול ולהוראת התכ"מ החדשה בנושא ייעוץ ביטוחי,- יצרנו תבניות ביטוח שהינן תבניות הכוללות סעיף ונספח ביטוח גנרי ומובנה לתחום פעילות ספציפי .  בהתקשרויות הבאות יוכל המשרד להכליל את דרישות הביטוח בהתאם לתבנית מובנית:   

 

שירותי ניקיון ללא שירותי הדברה תבנית ביטוח - עבודות ניקיון ללא שירותי הדברה.docxתבנית ביטוח - עבודות ניקיון לל​א שירותי הדברה.docx
​שירותי ניקיון כולל שירותי הדברה תבנית ביטוח - עבודות ניקיון כולל שירותי הדברה.docxתבנית ביטוח - עבודות ניקיון כולל שירותי הדברה.docx
​שירותי הדברה בלבד (לא לשדות ונחלים) תבנית ביטוח - הדברה בלבד.docxתבנית ביטוח - הדברה בלבד.docx
שירותי אבטחה​ תבנית ביטוח - שירותי אבטחה.docxתבנית ביטוח - שירותי אבטחה.docx
​שירותי דואר ושליחויות (איסוף מסמכים וחבילות בין יחידות המשרד) תבנית ביטוח - שירותי דואר ושליחויות - איסוף והעברת מסמכים וחבילות בין יחידות המשרד.docxתבנית ביטוח -​ שירותי דואר ושליחויות - איסוף והעברת מסמכים וחבילות בין יחידות המשרד.docx
​דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי) תבנית ביטוח - שירותי דוברות והסברה - ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי.docxתבנית ביטוח - שירותי דוברות והסברה - ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי.docx
הכנת מכרזיםלרכישת שירותים ו/או טובין​ תבנית ביטוח - שירותי הכנת מכרזים לרכישת שירותים או טובין.docxתבנית ביטוח - שירותי הכנת מכרזים לרכישת שירותים או טובין.docx
​​שירותי פינוי רפואי באמבולנסים תבנית ביטוח - שירותי פינוי רפואי באמבולנסים.docxתבנית ביטוח - שירותי פינוי רפואי באמבולנסים.docx
​הסעת עובדים תבנית ביטוח - שירותי הסעות.docxתבנית ביטוח - שירותי הסעות.docx
​אספקת ציוד משקי תבנית ביטוח - אספקת ציוד משקי.docxתבנית ביטוח - אספקת ציוד משקי.docx
אספקה ותחזוקה של מדפסות ומכונות צילום​ תבנית ביטוח - אספקה ותחזוקה של מכונות צילום והדפסה.docxתבנית ביטוח - אספקה ותחזוקה של מכונות צילום והדפסה.docx
​השגחה בבחינות תבנית ביטוח - שרותי השגחה בבחינות.docxתבנית ביטוח - שרותי השגחה בבחינות.docx
מזנונים ועגלות קפה​ תבנית ביטוח - שרותי מזנון קיוסק עגלות קפה (לא עבור הפעלת חדר אוכל ללא מטבח פעיל וללא הדברה).docxתבנית ביטוח - שרותי מזנון קיוסק עגלות קפה (לא עבור הפעלת חדר אוכל ללא מטבח פעיל וללא הדברה).docx
שירותי ייעוץ ארגוני​ תבנית ביטוח - מתן שירותי ייעוץ ארגוני.docxתבנית ביטוח - מתן שירותי ייעוץ ארגוני.docx
שירותי הגברה ותאורה​ תבנית ביטוח - שרותי הגברה ותאורה.docxתבנית ביטוח - שרותי הגברה ותאורה.docx
שירותי הגברה​ תבנית ביטוח - שרותי הגברה.docxתבנית ביטוח - שרותי הגברה.docx
שירותי תאורה​ תבנית ביטוח - שרותי תאורה.docxתבנית ביטוח - שרותי תאורה.docx
שירותי הקמת במה​ תבנית ביטוח - שרותי הקמת במה.docxתבנית ביטוח - שרותי הקמת במה.docx
​שירותי ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים
שירותי ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים.docxשירותי ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים.docx
​מתן שירותי צילום סטילס
מתן שירותי צילום סטילס ווידאו.docxמתן שירותי צילום סטילס ווידאו.docx
השכרת אולם לאירועים - כולל אספקת מזון תבנית ביטוח - השכרת אולם לאירועים כולל אספקת מזון.docxתבנית ביטוח - השכרת אולם לאירועים כולל אספקת מזון.docx
​השכרת אולם לאירועים - לא כולל אספקת מזון תבנית ביטוח - אולם אירועים לא כולל אספקת מזון.docxתבנית ביטוח - אולם אירועים לא כולל אספקת מזון.docx
שירותי קייטרינג שירותי קייטרינג .docxשירותי קייטרינג .docx
​שירותי קייטרינג - כיבוד קל שירותי קייטרינג - כיבוד קל בלבד.docxשירותי קייטרינג - כיבוד קל בלבד.docx
שירותי מדידה תבניות ביטוח - שירותי מדידה.docxתבניות ביטוח - שירותי מדידה.docx
מתן שירותי חנייה (חניון) תבניות ביטוח - שירותי חנייה.docxתבניות ביטוח - שירותי חנייה.docx
הפעלת חדר כושר והדרכת פעילויות ספורט​ תבניות ביטוח - הפעלת חדר כושר והדרכת פעילויות ספורט.docxתבניות ביטוח - הפעלת חדר כושר והדרכת פעילויות ספורט.docx
​הצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה תבנית ביטוח - הצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה.docxתבנית ביטוח - הצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה.docx
הכשרה מעשית-קלינית- מקצועית במרכזים רפואיים-עבור משרד הבריאות ומרכזים רפואיים בלבד הכשרה מעשית - קלינית - מקצועית במרכזים רפואיים - עבור משרד הבריאות ומרכזים רפואיים בלבד.docxהכשרה מעשית - קלינית - מקצועית במרכזים רפואיים - עבור משרד הבריאות ומרכזים רפואיים בלבד.docx
שירותי תרגום תבנית ביטוח - מתן שירותי תרגוםdocx.docxתבנית ביטוח - מתן שירותי תרגוםdocx.docx
שירותי דפוס​

תבנית ביטוח - מתן שירותי דפוס.docxתבנית ביטוח - מתן שירותי דפוס.docx

שירותי טלויזיה ואינטרנט​ תבנית ביטוח - שירותי טלוויזיה ואינטרנט.docxתבנית ביטוח - שירותי טלוויזיה ואינטרנט.docx
שירותי תחזוקת מעליות​ תבנית ביטוח - שירותי תחזוקת מעליות.docxתבנית ביטוח - שירותי תחזוקת מעליות.docx
הפעלות לימי כיף​ תבנית ביטוח - הפעלות לימי כיף.docxתבנית ביטוח - הפעלות לימי כיף.docx
יום כיף בבריכה/פארק מים/קאנטרי
תבנית ביטוח - יום כיף בבריכה או פארק מים או קאנטרי.docxתבנית ביטוח - יום כיף בבריכה או פארק מים או קאנטרי.docx
שירותי ספורט מוטורי (טרקטורונים/קרטינג/ריינג'ר) לימי כיף תבנית ביטוח - שירותי ספורט מוטורי - טרקטורונים קרטינג ריינג'ר  לימי כיף.docxתבנית ביטוח - שירותי ספורט מוטורי - טרקטורונים קרטינג ריינג'ר לימי כיף.docx
  

   ככל שקיים ספק בקשר לסיווג ההתקשרות לתבנית הביטוח, יש לפנות לנציגי הקרן הפנימית בענבל.​ 

  
הקרן הפנימית בענבל נותנת כיסוי ביטוחי לחבות היחידות המכוסות בקרן כלפי צד שלישי כמחזיקות מבנים וחצרים.
 
הכיסוי ניתן בגין נזקי גוף ורכוש הנגרמים לצד שלישי עקב תאונה הנובעת מחבות היחידה על פי דין כמחזיקת המבנה, החצר והתכולה המוצבת בהם.
 
כיסוי זה הינו חלק בלתי נפרד מכיסוי הרכוש ואינו ניתן לרכישה בנפרד.
 
 
 
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית פועלת למניעה ולצמצום היקף ושכיחות נזקי רכוש. על סמך הידע ונתוני התביעות שיש בידיה מזהה וממפה הקרן הפנימית את הסיכונים לרכוש הטעונים טיפול. לאחר זיהוי הסיכונים פועלת הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידה הממשלתית לטיפול בסיכונים אלה.
 
הקרן הפנימית פועלת באמצעים שונים להקטנת הסיכון וביניהם מימון חלקי מתוך כספי הקרן הפנימית של התקני הבטיחות, בכפוף למדיניותה ולהוראות התכ"ם.
 
 
התקני הבטיחות העיקריים לגביהם היחידה זכאית (בכפוף לאישור ומדיניות הקרן הפנימית) לקבל החזר חלקי במסגרת תקציב הבטיחות:
·                  ביצוע התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש
·                  ביצוע התקנת מערכות כיבוי בגז
·                  ציוד כיבוי נייד (חליפות מגן אש, מטפים, גלגלונים, מזנקים ועוד)
·                  התקנים נגד אש בחדרי שרתים

 

 

אם ברצונך לפנות אלינו בבקשה לאישור שריון תקציב שנתי של היחידה בבטיחות רכוש אנא מלא/י את הטופס הנ"ל:

 

שריון תקציב בטיחות רכוש.pdfשריון תקציב בטיחות רכוש.pdf