התקשרויות בפטור ממכרז

מספר סידורי נושא ההתקשרותנושא ההתקשרות מספר תקנה + סוג הפטור במלל >תאריך ההחלטה< האגף המבקש סטטוס
150

מארש - בקשה לתיקון הסכם ההתקשרות עם חברת מארש לצורך רכישת ביטוח משנה עבור רכוש המדינה: בקשה להרחבת התקשרות

תקנה 3 (4)(ב)(3) 06/04/2017 חיתום וייעוץ ביטוחי פתוח
146

Execute - בקשה להארכת התקשרות עד להכרזה על זוכה בהליך עם חברת EXECUTE לצורך תחזוקת מערכת הדירקטורים עבור רשות החברות הממשלתיות

סעיף 4(א) סעיף 4(ב) 06/06/2017 מערכות מידע + פרויקטים פתוח
145

חברת דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ- בקשה לביצוע התקשרות עם חברת דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ – עדכון לעניין התקשרות הפחותה מ- 200,000 ₪.

תקנה 34 (2) 06/04/2017 כספים פתוח