הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מעניקה כיסוי לכלי רכב בבעלות ממשלת ישראל.
 
הכיסוי כולל:
1.      נזקי גוף - כיסוי ביטוחי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כתוצאה משימוש ברכב בבעלות ממשלת ישראל
2.      כיסוי מקיף - נזקי רכוש לרכב הממשלתי עצמו, כולל נזקי רכוש הנגרמים לצד שלישי על ידי כלי הרכב המכוסים בקרן
3.      נזקי רכוש לצד ג' בלבד - נזקי רכוש הנגרמים לצד שלישי על ידי כלי רכב המכוסים בקרן.
 
במסגרת זו מכוסים נזקים שנגרמו לרכב הממשלתי ונזקים שנגרמו לרכב של צד ג' במקרים בהם נהג הרכב הממשלתי אחראי לקרות התאונה. כמו כן מכוסים נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים לנהג ונוסעי הרכב הממשלתי, ולהולכי רגל שנפגעו כתוצאה מפגיעת הרכב הממשלתי.
הקרן אחראית גם על תחזוקה שוטפת של הרכבים הממשלתיים, ועל תיקון תקלות.
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ. 
מהות הכיסוי לכלי הרכב הממשלתי:
כיסויים עיקריים:
·         תאונה מכל סוג שהוא ברכב פרטי ומסחרי – עד 4 טון בלבד
·         גניבת הרכב
·         כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה
·         מעשה זדון (למעט אירוע שנגרם בידי היחידה או בידי מי מטעמה במתכוון ואינו נכלל בגדר הכיסוי) פרעות, מהומות
·         רעידת אדמה
·         אש, ברק, התפוצצות
·         נזקי מזג אוויר: שלג, ברד, שיטפונות, סערות
        
נזק לחפצים אישיים:
כתב הכיסוי מכסה נזק לחפצים אישיים של עובד היחידה הממשלתית בסכום מוגבל במקרים הבאים:
·         גניבת הרכב
·         שריפת הרכב
·         פריצה לרכב
 
דיווח לקרן הפנימית על כלי רכב בשימוש היחידה
על הממונים ביחידות הסמך הממשלתיות לדאוג להעברת דיווח שוטף אשר יאפשר מתן כיסוי מתאים לכל כלי הרכב והציוד המנועי שבשימושם, כדי למנוע מצב של העדר כיסוי ביטוחי.
 
על מנת שנוכל להעניק ליחידה שירות יעיל ומהיר חשוב כי:
·         בעת רכישת כלי רכב חדש או ציוד מנועי נייד כלשהו, יועבר דיווח לקרן מידית ובכתב.
·         על הדיווח לכלול את כל הפרטים הרלבנטיים, כגון: מס' רישוי, סוג רכב, תוצרת/דגם, שנתון, נפח/משקל כולל, יצרן, מס' נוסעים, אמצעי מיגון קיימים, אביזרי תוספת וכדומה.
·         כמו כן, יש להעביר העתק מכל מסמך רלבנטי, לרבות: רישיון רכב, רישיון ציוד הנדסי, מפרט טכני ו/או תעודת אחריות יצרן וכן חשבונית רכישה במקרה של רכב מיוחד כגון רכב חקלאי, חשמלי, נגררים, מלגזות וכו'.
·         בעת גריעה של כלי רכב עקב מכירה, גניבה, השבתה וכו', יש להגיש בכתב בקשה לביטול כיסוי ביטוחי, תוך ציון תאריך וסיבת הגריעה. כמו כן, לגבי כלי רכב אשר הונפקו להם תעודות חובה של מבטח מסחרי חיצוני, יש להעביר גם את תעודת הביטוח המקורית של הרכב הרלבנטית לשנת הביטוח.
 
במידה ורכבך ניזוק על ידי רכב ממשלתי, עליך להמציא את המסמכים הבאים כפי שרשום ב- טופס בקשת מסמכים
ניתן לשלוח את המסמכים לכתובת  דוא"ל: sherut@inbal.co.il
 
שלבי הטיפול
לאחר קבלת מכתב דרישה ראשוני מצד ג', שולחת הקרן הפנימית מכתב המציין את מספר התביעה של התיק. יש לציין מספר תביעה זה בכל פנייה עתידית. במידה ונהג הרכב הממשלתי המעורב בתאונה לא דיווח על האירוע, הקרן הפנימית תפעל לקבלת גרסתו.
 
יודגש כי הטיפול בתביעה יחל רק עם קבלת ההודעה.
 
עם קבלת מלוא המסמכים הדרושים לברור חבות המדינה, יקבל צד ג' הודעה מטעם הקרן הפנימית.
 
רכב ממשלתי ניזוק על ידי רכבך הפרטי
לאחר תיקון הנזק לרכב הממשלתי, יישלח אליך בדואר מכתב דרישה לכיסוי עלות התיקון.
 
ניתן ליצור קשר עם שרות הלקוחות  של ענבל במקרים הבאים:
·         שם חברת הביטוח המצוין במכתב הדרישה אינו תואם לחברה המבטחת את רכבך.
·         לא מצוין במכתב הדרישה שם חברת הביטוח בה הנך מבוטח.
·         הנך מערער על האחריות לתאונה. טופס ערעור
 
פיצוי בגין נזק גוף שנגרם כתוצאה מתאונות דרכים, כהגדרתה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975
(להלן: "החוק"), מרכב בבעלות מדינת ישראל, המכוסה בקרן הפנימית.
 
הכיסוי ניתן לנזק גוף הנגרם לעובד המדינה הנפגע בתוך רכב וכן לנזק גוף הנגרם לצד שלישי על פי הגדרות החוק.
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית פועלת למניעת תאונות דרכים ולצמצום היקף הנזקים ברכבים ממשלתיים והקטנת היקף הגניבות. על סמך הידע והנתונים שיש בידיה, ממפה הקרן הפנימית את הסיכונים הדורשים והטעונים טיפול ומניעה. לאחר זיהוי הסיכונים, פועלת ענבל בשיתוף עם היחידה הממשלתית, למניעת הסיכון.
 
הקרן הפנימית בוחנת באופן מתמיד טכנולוגיות חדשות לצמצום נזקי תאונות דרכים והתאמתן לסוג הפעילות של הרכבים הממשלתיים. כך למשל, הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידות הממשלתיות השונות, מתקינה ברכבים הממשלתיים חיישנים לנסיעה אחורנית ומיגון למניעת גניבות. התוצאה מפעילות זו - אחוז הפגיעות בכלי הרכב הממשלתיים כתוצאה מנסיעה לאחור ירד בשיעור של 35%, בין השנים 2009 ל – 2011.
 
נשמח אם תשתף אותנו בפעילות שביצעת או ברעיון שיכול לסייע בהקטנת מספר אירועי תאונות דרכים
למוקד שירות הלקוחות: 03-9778000
המרכז לתחזוקת כלי רכב של המדינה בענבל, בהתאם להחלטת ביהמ"ש המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לפיה המדינה תפריד בין המכרזים לרכישת כלי רכב לשימוש המשרדים והגופים הממשלתיים, לבין המכרזים לתחזוקת כלי הרכב, הוקם בקרן הפנימית, גוף מקצועי שינהל את מערך שירותי התחזוקה.
 
מרכז שירותי התחזוקה לכלי רכב של המדינה בקרן הפנימית, מספק את שירותיו לגורמים הבאים:
• מנהל הרכב הממשלתי (עבור משרדי הממשלה)
• משטרת ישראל
• שירות בתי סוהר
• חברות וגופים ממשלתיים שונים
 
תחזוקת כלי הרכב שבבעלות ובשירות המדינה (כ-15,000 כלי רכב) הצריכה הקמת מרכז תחזוקה למתן שירותים באמצעות מרכזי השרות (מוסכים) שזכו במכרזי התחזוקה. פעילות המרכז מתמקדת בניהול, בקרה ופיקוח על מתן מגוון שרותי תחזוקה, אחריות לביצוע הליכי התקשרות מול מרכזי שירות (מוסכים) ומול ספקים במתן שירותים נלווים, והתחשבנות כספית מול נותני השירותים.
שירותי מרכז התחזוקה כוללים, בין היתר, שירותי תיקונים, לרבות תיקוני נזקים קלים בתאונות דרכים; טיפולים תקופתיים; בדיקות וכיוונים במסגרת אחריות היצרן/היבואן, ותיקונים שאינם במסגרת האחריות; תחזוקה ותיקון של מערכות שמע, מערכות מיגון ואביזרים מקוריים וכן אביזרים נוספים; בדיקת חורף; בדיקות בטיחותיות תקופתיות ברכב; הכנה ומעבר רישוי שנתי (טסט) וביצוע כל התיקונים הנדרשים ועוד.
 
פעילויות עיקריות של מרכז שירותי התחזוקה:
·         הרכבת רשימות מרכזי שירות המורשים מטעם ענבל לביצוע השירותים.  
·         קבלת דרישות /הזמנות לתיקון רכב ממקבלי השירותים, והעברתם למרכזי השרות (מוסכים)
במערכת המחשוב כדרישה לבצוע.
·         טיפול בבקשות עקרוניות של מרכזי השרות לתיקונים ולטיפולים ברכב.
·         בקרה באמצעות מערכת ניהול ממוחשבת לבדיקת מחירים, חלקים מוחלפים ופעולות עבודה
שנעשו במסגרת הטיפול או התיקון ברכב.
·         ביצוע ביקורות אקראיות במוסכים לאימות התיקונים שבוצעו בפועל.
·         מעקב אחר איכות התיקונים במוסכים (ניהול מעקב אחר תיקונים חוזרים).
·         מעקב אחר שהיית יתר של רכבים במרכזי השירות (מוסכים).
·         התחשבנות כספית חודשית מול מרכזי השרות בגין שרותי התחזוקה שנעשו במהלך חודש.