צור קשר

שרות לקוחות
טלפון: 03-9778000
פקס:   03-9778100
מייל:    sherut@inbal.co.il
הממונה על פניות הציבור
מייל:  pniyothzibur@inbal.co.il
לשכת מנכ"ל
טלפון: 03-9778000
פקס:   03-9778004
מייל:   ofram@inbal.co.il​
הממונה על חופש המידע
הטלפון:  03-9778000
פקס:     03-9778004
מייל:    larissak@inbal.co.il
סוכנות הנסיעות הממשלתית
טלפון: 03-9778000
פקס:  03-9778711
מייל:   ami@inbal.co.il
כספים ומנהלה
טלפון: 03-9778005
פקס  : 03-9778007 
מייל:   ilanits@inbal.co.il
מערכות מידע
טלפון: 03-9778005
פקס:   03-9778007
מייל:   ilanits@inbal.co.il
מכרזים
פקס:   03-9778794
מייל:   miraa@inbal.co.il
הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה
טלפון: 03-9778000
פקס:   03-9778100
מייל:   sherut@inbal.co.il
הלוואות ופיקדונות
טלפון: 03-9778046
פקס:   03-9778141
מייל:   fridam@inbal.co.il
יחידת החוב הממשלתי
טלפון: 03-9778102
פקס:   03-9795370
מייל:   dmu@inbal.co.il
פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי
טלפון: 03-9778149
פקס:  03-9778165​
מייל:   orianay@inbal.co.il
שרותי ניהול ובקרה למרכז השקעות
טלפון: 03-9778191
פקס:   03-9778039
מייל:    ofirac@inbal.co.il
 
מייל למשלוח קורות חיים.
ינתן מענה רק לפניות מתאימות ובהתאם למשרות פנויות המפורסמות באתר.