שירותי ניהול ובקרה למרכז ההשקעות

אגף השירותים למרכז ההשקעות בחברת "ענבל" מעניק שירותים ייחודיים למרכז ההשקעות במשרד התמ"ת ולמרכז ההשקעות במשרד התיירות.
 
תחומי העיסוק העיקריים של האגף למול שני המרכזים הללו:
 
תחום מערכות מידע - ניהול המערך הממוכן של מרכזי ההשקעות (תעשייה, מסחר ותעסוקה ומשרד התיירות), כולל פיתוח, בקרה ותחזוקה הנדרשים לעבודת מרכזי ההשקעות.
 
חשבות ובקרת ביצוע - במסגרת החוק לעידוד השקעות הון על מסלוליו השונים, מעניקה ענבל שירותים בתחומי חשבות ובקרת ביצוע השקעות למפעלים מאושרים ותשלומי מענקים.
 
פעילויות האגף מתבצעות בהתאם ובכפוף לנהלים, להנחיות ולדרישות מרכז ההשקעות והחשב הכללי במשרד האוצר.
האגף מקיים קשרי עבודה שוטפים עם המחלקות השונות במרכזי ההשקעות של משרד התמ"ת ומשרד התיירות, עם אגפי החשבות במשרדים הנ"ל ועם הגופים המלווים את המפעלים המאושרים מטעם מרכז ההשקעות.