דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  
  
  
נושא ההתקשרות
  
  
  
  
  
הערות
התקשרויות בפטור ממכרז3
63
הארכת התקשרות עם חברת אר אקספרט בע"מ אשר מבצעת סדנאות תחקיר במוסדות הרפואיים הממשלתיים​
ניהול סיכונים ברפואהmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:17
התקשרויות בפטור ממכרז4
62
הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה להוספת מכונת צילום
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:32
התקשרויות בפטור ממכרז5
70
הרחבת והארכת התקשרות עם רו"ח יצחק עזר בנושר חברת נת"ע​
אגף הפרויקטיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:40
התקשרויות בפטור ממכרז6
55
הרחבת התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס לאספקת חיישני נסיעה לאחור​
רכבmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:43
התקשרויות בפטור ממכרז7
54
מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות עם מ. פינס ו- א.ד. גרינשטיין לאספקת חלקי חילוף לרכבים אשר נפגעו כתוצאה מתאונות דרכים​
רכבmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:45
התקשרויות בפטור ממכרז8
53
הארכת התקשרות עם חברת פסיפס לביצוע וליווי של פרויקט עומק להידוק ממשקי התקשורת בחדרי הלידה​
ניהול סיכונים ברפואהmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:48
התקשרויות בפטור ממכרז9
52
התקשרות עם חברת אורקל לצורך רכישת רישוי, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:49
התקשרויות בפטור ממכרז10
51
הארכת התקשרות עם חברת הארכיברים לצורך קבלת שירותי אחסון, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​
כספיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:51
התקשרויות בפטור ממכרז11
50
התקשרות עם רו"ח יצחק עזר לקבלת ייעוץ פיננסי בנושא חברת נת"ע
פרויקטיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:52
התקשרויות בפטור ממכרז13
41
שדרוג מערך השרתים של ענבל באמצעות חברת HP, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:56
התקשרויות בפטור ממכרז14
40
רכישת מתגים מחברת HP, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:57
התקשרויות בפטור ממכרז15
39
הרחבת התקשרות עם חברת WE לצורך רכישת מערכת SIMPANA לניהול מערך האחסון של ענבל​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 11:59
התקשרויות בפטור ממכרז16
38
התקשרות עם משרד עו"ד גולדפרב זליגמןהתקשרות עם משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות' לצורך סיום הטמעת תוכנית האכיפה המנהלית​
ציות ואכיפהmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 12:00
התקשרויות בפטור ממכרז17
71
הארכת התקשרות עם יועצת מדדים – דנה זלינגר​
ניהול סיכונים ברפואהmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 12:02
התקשרויות בפטור ממכרז18
73
הרחבת התקשרות עם חברת אוטוגלס לאספקת שמשות ממוגנות ירי במסגרת תיקון תאונות דרכים​
רכבmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 12:07
התקשרויות בפטור ממכרז19
66
התקשרות עם חברת יוטו לצורך ליווי תהליך הסבת מערכת הקרן מפלטפורמת
   FORMS ל  ADF
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 12:09
התקשרויות בפטור ממכרז20
67
מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם רו"ח אילן שגב למתן שירותי ביקורת שכר תקופתית לעובדי קבלן​
כספיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:20
התקשרויות בפטור ממכרז21
49
הארכת התקשרות עם חברת אמדאוס לצורך הזמנת טיסות​
סוכנות הנסיעותmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:28
התקשרויות בפטור ממכרז22
48
הרחבת התקשרות עם חברת מתודה לצורך בניית מערכת מכרזים מקוונים​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:30
התקשרויות בפטור ממכרז23
47
מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת שירלט לצורך מתן שירותי ייעוץ בנוגע ליישום והטמעת מערכת   GRC   לצורך ניהול הסיכונים בחברה​
מערכות מידעmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:32
התקשרויות בפטור ממכרז24
69
הארכת התקשרות עם אמנון גולדשמידט בנושא אשרא, בוועדה לבחינת מתן ערבויות לסחר חוץ וכן שירותי ייעוץ בתכנית הסיוע לייצוא בסס"ח
אגף החובmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:33
התקשרויות בפטור ממכרז25
68
הארכת התקשרות עם ד"ר שלומי פריזט כיו"ר הצוות שהוקם לבחינת רכש התרופות והציוד הרפואי במערכת הבריאות הממשלתית​
רכושmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:35
התקשרויות בפטור ממכרז26
72
מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת פלתורס ביטוח בע"מ לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה ודריקטורים והארכה נוספת מעבר לחוזה​
לשכה משפטיתmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:36
התקשרויות בפטור ממכרז27
45
הארכת התקשרות עם אמנון ניקרטין למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב​
רכבmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:37
התקשרויות בפטור ממכרז28
44
מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם דנה זלינגר – יועצת מדדים​
ניהול סיכונים ברפואהmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:46
התקשרויות בפטור ממכרז29
43
הרחבת התקשרות עם חברת אדם מילוא לצורך העברת המערכת המחשובית של נבחרת הדירקטורים לרבות תפעולה ותחזוקתה באמצעות ענבל​
פרויקטיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:47
התקשרויות בפטור ממכרז30
42
התקשרות עם חברת קוגוס יונייטד בע"מ לצורך שירותי תיקוני תקרים, איזון גלגלים והחלפת צמיגים, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​
כספיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:49
התקשרויות בפטור ממכרז31
65
התקשרות עם משרד רו"ח סומך חייקין לצורך מתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בנושא ניהול סיכונים באגף החשב הכללי, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​
הלוואות ופקדונותmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:52
התקשרויות בפטור ממכרז32
64
התקשרות עם חברת מיקוד למתן שירותי אבטחה, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​
כספיםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:53
התקשרויות בפטור ממכרז33
61
מתן שירותי תחזוקה לכלי רכב נוספים של המועצה הכלכלית שלא נרכשו במסגרת המכרז המפוצל​
תחזוקת רכביםmoss-inbal\masterפתוח25/10/2015 13:54
1 - 30הבא