דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קבצים מצורפים
  
  
מבוא קצר
  
קובץ מצורף
  
הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, לצורך אספקת תשתית, מוצר או שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי. הסכמים אלה ממצים את יתרונם היחסי של השותפים על-ידי הקצאה יעילה של סיכונים, מקורות ותגמולים, במטרה להשיא את איכות התוצר הסופי במונחי עלות/תועלת.
מודלים של PPP נמצאים בתנופה רבה בשני העשורים האחרונים ברחבי העולם.
קובץ מצורף
  
מצורף תרשים של מבנה התקשרות בשיטת P.P.P
קובץ מצורף
  
אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P
קובץ מצורף
  
אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P
קובץ מצורף
  
אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P