מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
09/2019הודעה בדבר הקמת רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיותניהול סיכונים ברפואה08/06/202008/04/201908/04/2029פתוח
20/2019הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שערוך תכולות במבנים בבעלות המדינה ובהחזקתה, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מכללי21/05/202021/06/2020פתוח
29/2019הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ביצוע והטמעת טיוב לקטלוג הרכש הממשלתי המנוהל על ידי מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי של משרד האוצרכללי19/02/202023/04/2020פתוח
04/2020הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ#רכוש22/03/202016/04/202001/05/2029פתוח
05/2020רשימת מציעים לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח לכנסיםכללי26/03/202007/05/202001/11/2025פתוח
01/2020מכרז פומבי למתן שירותי תיקונים לכלי רכב רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי לרכבים המכוסים בקרן הפנימית ורכבים אשר ניזוקו ע"י רכבים המכוסים בקרן הפנימית בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי06/04/202011/06/2020פתוח
31/2019הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי (טנדרים וטנדרונים)כללי20/04/202027/05/2020פתוח
13/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לקטנועים 240-400 סמ"קכללי12/05/202003/06/202018/06/2020פתוח
14/2020מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בענבל חברה לביטוח בע"מכללי19/05/202029/06/2020פתוח
18/2020הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום ביטוח כללי- אלמנטר עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מכללי15/06/202015/07/2020פתוח
12/2020הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום רשלנות מקצועית ברפואה וחבויות תלמידים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי15/06/202022/07/2020פתוח
24/2020הליך לקבלת הצעות לליווי וייעוץ מדיקו- לגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואהניהול סיכונים ברפואה08/07/202023/07/2020פתוח
25/2020מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או תחקיר אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מניהול סיכונים ברפואה16/07/202004/08/2020פתוח
20/2020מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום ציוד קצה טכנולוגי ותשתיות תומכות ציוד טכנולוגי לליווי יחידת הרכש הממשלתית בענבל חברה לביטוח בע"מכללי02/08/202017/09/2020פתוח
11/2020מכרז פומבי לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959, בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ כללי03/08/202006/09/2020פתוח
29/2020מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מכללי10/09/202015/10/2020פתוח