מכרזים / הליכים

מספר מכרז/הליךשם מכרזתחום מכרזפורסם בתאריךהגשת הצעות החל מתאריךמועד אחרון להגשת הצעותסטטוס
12/2019מכרז יועצים פיננסים בודדיםכספים ופיננסים18/03/201928/04/2019פתוח
14/2019מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים למדינה ו/או לעובדי המדינה עבור הקרן הפנימית שירותים משפטיים18/03/201902/04/201908/04/2019פתוח
06/2019הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ניטור מערכות מידע27/03/201902/05/2019פתוח
16/2019הזמנה להציע הצעות לייעוץ פיננסי באמצעות משרדים כספים ופיננסים28/03/201902/05/2019פתוח
09/2019הודעה בדבר הקמת רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיותניהול סיכונים ברפואה08/04/201908/04/201908/04/2029פתוח
07/2019מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי13/05/201923/06/2019פתוח
17/2019מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום אבטחת המידע והסייבר לליווי יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי28/05/201916/07/2019פתוח
10/2019מכרז לקבלת שירותי SAP במודולים שוניםמערכות מידע17/06/201931/07/2019פתוח
21/2019מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי17/07/201915/08/2019פתוח
27/2019הליך לקבלת הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות, מנגנון להרמת שמשות ושבר לזכוכית מראות צד לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מכללי09/09/201931/10/2019פתוח
26/2019מכרז פומבי למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה #חבויות גוף11/09/201919/09/201924/09/2019פתוח
18/2019הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת מזון לכנסים ואירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ#כללי21/11/201902/01/2020פתוח
23/2019מכרז פומבי למתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מכללי03/12/201920/01/2020פתוח
03/2020מכרז פומבי לקבלת הצעות למערכת מידע למחירי חלקי חילוף לרכב עבור ענבל חברה לביטוח בע"מכללי20/01/202009/02/2020פתוח
20/2019הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שערוך תכולות במבנים בבעלות המדינה ובהחזקתה, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מכללי10/02/202012/03/2020פתוח
29/2019הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ביצוע והטמעת טיוב לקטלוג הרכש הממשלתי המנוהל על ידי מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי של משרד האוצרכללי19/02/202026/03/2020פתוח