חברי דירקטוריון ענבל וועדותיו

 • חברי דירקטוריון ענבל - מתכנס לפחות שש פעמים בשנה
  • איציק קליין
  • דורון שחר
  • חני פרי
  • מנשה רם
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • רוני חזקיהו, יו"ר
  • אורית ברזילי
 • וועדת כספים - מתכנסת לפחות חמש פעמים בשנה
  • איציק קליין
  • מנשה רם
  • חני פרי
  • אורית ברזילי
 • וועדת ביקורת - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
  • דורון שחר
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • אורית ברזילי
 • וועדת השקעות - מתכנסת מדי חודש
  • דורון שחר, יו"ר
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • אורית ברזילי
 • וועדת כח אדם - מתכנסת על פי הצורך
  • איציק קליין, יו"ר
  • דורון שחר
  • מנשה רם
 • וועדת היגוי למחשוב - מתכנסת על פי הצורך
  • דורון שחר, יו"ר
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • איציק קליין
 • וועדת אכיפה מנהלית - מתכנסת על פי צורך
  • איציק קליין, יו"ר
  • דורון שחר
  • אורית ברזילי
 • ועדה לענייני אסטרטגיה
  • איציק קליין, יו"ר
  • מנשה רם