פרטי מכרז / הליך

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות פלטפורמות דיגיטליות להזמנת שוברי מתנות לעובדי החברה

08/2019

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

17/02/2019

24/02/2019

03/03/2019 שעה: 20:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד ברק קרן

m0819@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER