פרטי מכרז / הליך

מכרז לקבלת שירותי SAP במודולים שונים

10/2019

מערכות מידע

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

17/06/2019

30/06/2019

31/07/2019 שעה: 13:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד נטליה אייזנפלד

m1019@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER