פרטי מכרז / הליך

מכרז יועצים פיננסים בודדים

12/2019

כספים ופיננסים

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

18/03/2019

01/04/2019

28/04/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד הילה קטיוב

m1219@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER