פרטי מכרז / הליך

הצטרפות לרשימת מציעים - פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לטרקטורונים וטרקטורי משא

21/2018

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

29/01/2019

07/02/2019

28/02/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד שירה אלון

m2118@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER