פרטי מכרז / הליך

מכרז מסגרת פומבי למתן שרותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

25/2018

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

31/12/2018

10/01/2019

28/01/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד מור מלכה

e25@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER