התקשרות עם ספק יחיד

מספר בקשהשם הספקתאור קצרפורסם בתאריךהמבקשסטטוס
26/2018XMמערכת לביצוע מבדקי חדירה רציפים ואוטומטיים09/12/2018אגף מערכות מידעפתוח