התקשרויות בפטור ממכרז

מספר סידורי נושא ההתקשרותנושא ההתקשרות מספר תקנה + סוג הפטור במלל >תאריך ההחלטה< האגף המבקש סטטוס
146

Execute - בקשה להארכת התקשרות עד להכרזה על זוכה בהליך עם חברת EXECUTE לצורך תחזוקת מערכת הדירקטורים עבור רשות החברות הממשלתיות

סעיף 4(א) סעיף 4(ב) 06/06/2017 מערכות מידע + פרויקטים פתוח