התקשרות עם ספק יחיד

מספר בקשהשם הספקתאור קצרפורסם בתאריךהמבקשסטטוס
06/2017חוות דעת מקצועית לצורך התקשרות עם ספק יחיד- חברת יוניטסקחוות דעת מקצועית לצורך התקשרות עם ספק יחיד- חברת יוניטסק26/02/2017מערכות מידעפתוח
06/2017יוניטסקהודעה על כוונה להתקשר עם חברת יוניטסק - ספק יחיד26/02/2017אגף מערכות מידעפתוח
13/2017פיירגלסקבלת שירותי גלישה מאובטחת 04/06/2017אגף מערכות מידע- ענבלפתוח
13/2017פיירגלסהודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת Fireglass לשם קבלת שירותי גלישה מאובטחת - חווד מקצועית04/06/2017אגף מערכות מידעפתוח
19/2017סייברארק תוכנה בע"מ הודעה על כוונה להתקשר עם סייברארק תוכנה בע"מ כספק יחיד20/07/2017אגף מערכות מידעפתוח
19/2017סייברארק תוכנה בע"מ חוות דעת מקצועית לצורך התקשרות עם סייברארק תוכנה בע"מ כספק יחיד20/07/2017אגף מערכות מידעפתוח
30/2017שירלטייעוץ ביישום מודול GRC במערכת הסאפ26/10/2017אגף מערכות מידעפתוח
30/2017טיולי גשרארגון משלחות מצעד החיים27/11/2017סוכנות הנסיעות הממשלתיתפתוח
32/2017סיג תעשיות בע"מתיקון מתקן כבאית24/12/2017אגף רכב/רכושפתוח