אודות החברה

ענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה כחברה ממשלתית בינואר 1978, והיא משמשת כזרוע ביצוע של ממשלת ישראל במגוון פעילויות.
ענבל מסייעת למשרד האוצר במימוש מטרותיו באמצעות מתן שרותי ייעוץ, ניהול ותפעול בתחומים שונים לרבות תחומי הביטוח, ניהול סיכונים, ניהול נכסים וכדומה.
 
הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה אותה מנהלת ענבל בהתאם למדיניות האוצר, מעניקה כיסוי ביטוחי לרכוש אשר בבעלות ישירה של הממשלה (בכלל זה מבנים וכלי רכב). בנוסף, מספקת הקרן הפנימית כיסוי ביטוחי לחבות משרד החינוך כלפי תלמידים כיסוי ביטוחי לאחריות מקצועית ברפואה כיסויים ביטוחים אישיים לעובדי מדינה ועוד. הקרן הפנימית אחראית גם על תחום ניהול הסיכונים ברפואה ובבריאות הציבור.
 
ענבל מעניקה מגוון שירותים לכלל משרדי הממשלה ובהם:
• שירותי מחשוב ובקרה למרכז ההשקעות במשרד התמ"ת ובמשרד התיירות.
• ניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית המטפלת בנסיעות עובדי מדינה בתפקיד.
• ניהול מערך הלוואות ופקדונות המדינה.
• מעורבות בביצוע פרויקטים בתחומי תשתיות בשיתוף המגזר הפרטי.
• סיוע בניהול החוב הממשלתי.
 
השר הממונה על ענבל הוא שר האוצר ויושב הראש שלה הוא החשב הכללי באוצר. החברה מונה כ-200 עובדים וממוקמת בקרית שדה התעופה (איירפורט סיטי).