אודות האגף

ענבל הינה זרוע ביצועית של ממשלת ישראל ומוסדותיה, המסייעת לאוצר ולמשרדי ממשלה אחרים במימוש יעדיהם, וזאת באמצעות מתן שירותים מסוגים שונים, בצורה הטובה והמקצועית ביותר. ענבל נותנת כיום מענה בתחומי עשייה מגוונים ורבים היוצרים צורך בהתקשרויות המחייבות התמחות בהליכי מכרזים, רכש והתקשרויות. כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל מחויבת ענבל לפעול ללא רבב, באופן מקצועי, שקוף ועל פי כל דין.
אגף הרכש והמכרזים מתווה ומבצע את מדיניות החברה בכל הקשור לרכש, מכרזים והתקשרויות. האגף מתמחה בגיבוש מדיניות לביצוע התקשרויות לרכישת שירותים וטובין, והכל בהתאם לחזון ויעדי העל של החברה ותוך שמירה על שלטון החוק, כללי מנהל תקין וטוהר מידות.
 
תפקידי האגף:
·         מכרזים והליכים - אחריות כוללת לתכנון, הכנה, ניהול ופרסום של מכרזים והתקשרויות בתחומי הפעילויות השונות של החברה וכן סיוע בהכנת הליכים מכרזיים עבור לקוחות חיצוניים של ענבל, על פי דרישה.
·         התקשרויות - ניהול כולל של מערך ההתקשרויות בענבל.