מאמרים

 

 

 

תפקידו ואחריותו המקצועית של רואה חשבון

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

מעמדם ותחומי אחריותם של רואי החשבון בכלכלה המודרנית הולכים ומתרחבים ככל שהעסקים מורכבים יותר ומעורבים בהם כספים כבדים. בהתאם לכך גם גדלה רמת הציפיות מרואי החשבון, עד כדי שלעתים, כשנכשלת עסקה, מחפשים את הסיבה הישירה לכישלון בפגם או ברשלנות מצידם של רואי החשבון שבדקו את נתוני העסקה לפני ביצועה, גם כאשר הקשר בין חוות דעתם לאותו כישלון הוא רופף ביותר. מאמר זה בוחן את מכלול תפקידיו של רואה החשבון בעולם העסקים המודרני, את דרישות החוק כלפיו, אחריותו המקצועית, עמדת בתי המשפט לעניין היקף אחריותו במישור האזרחי, וגם את ההתפתחויות הצפיות בעתיד בנושא זה. בנוסף, סוקר המאמר את הביטוח המקצועי הנדרש לרואה חשבון על מנת להגן עליו מפני תביעות רשלנות בפעילותיו המקצועיות.

למאמר

ביטוח חבות המוצר – השבת המוצרים הפגומים ליצרן (Recall)

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

אחד הסיוטים הגדולים של יצרן הוא החשש שיום אחד יתברר פגם מסוכן באחד ממוצריו המובילים המשווקים לציבור. אירוע כזה ייאלץ את היצרן לנקוט בפעולות לאיסוף כל סדרת המוצרים הפגומה ששווקה מהמדפים, לנקוט בפעולות אחרות כדי להקטין את נזקיו, למנוע פגיעה רצינית במוניטין מוצריו, ואובדן פלח השוק בו השקיע כספים רבים ושנים של עבודה מאומצת. המאמר בוחן, בין השאר, את חובות היצרן על פי פוליסת חבות המוצר לאסוף מהשוק את מוצריו הפגומים על חשבונו, הקשיים בהשגת ביטוח לכיסוי אירועים כאלה, ההגנה שצריך הכיסוי הביטוחי של ביטוח החזר מוצרים להעניק ליצרן, מגבלות והרחבות הכיסוי, והבחנות בין אירועים הניתנים לביטוח במסגרת כיסוי כזה, לבין אירועים אחרים שיש לחפש עבורם כיסוי ביטוחי (אם בכלל).

למאמר

ביטוח ביטול אירועים

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

בשנת 1994 הוגשה נגד חברת ל'לוידס, אחת מחברות הביטוח הגדולות בעולם, תביעה ע"ס עשרות מיליוני דולרים, בגין ביטול מסע הופעותיו של זמר הפופ מייקל ג'קסון באירופה ובארה"ב, בגין תביעות שהוגשו נגדו על התעללות מינית בילד, ובשל בריאותו הגופנית והנפשית. ביטוח ביטול אירועים נועד בראש ובראשונה להגן על השקעתם של היזמים, המארגנים והמפיקים של האירועים, בהם הושקעו סכומי כסף נכבדים ואשר יש חשש שירדו לטמיון, אם האירוע לא יתקיים בשל נסיבות שאינן בשליטת המארגנים. מאמר זה ינסה לבחון ולנתח את סוגי הכיסויים, מקרי הביטוח, המופעים והאירועים ברי הביטוח, הסיכונים שניתן לבטח, היקף הכיסוי הביטוחי ובעיות שונות ביטוח כזה מעורר, לרבות בעיות חיתומיות, אשר חשיבותן רבה ביותר בביטוח כזה.

למאמר

סוגיות ביטוח שבר מכני לציוד ישן – ניהול סיכונים וביטוח

יחיאל רוזנטראוב

ביטוח שבר מכני לציוד ישן מעורר מספר בעיות ביטוחיות, הן מצד המבטח, והן מצד המבוטח. המבטח, ככלל, אינו מעוניין לרוב לבטח ציוד ישן בביטוח סיכוני שבר מכני. המבוטח לעומת זאת, סבור שהפיתרון המתאים עבורו על מנת לכסות גם את עלויות התחזוקה שלו לגבי הציוד הישן, הוא מציאת מבטח שיסכים לבטח את הציוד הישן. מאמר זה סוקר את מאפייני הביטוח של ציוד ישן, בעיות בטיפול בתביעות המאופיינות בביטוחי ציוד ישן, ועלויות הביטוח, ומציג פתרונות אפשריים לביטוח נכון ויעיל.

למאמר

סיכוני רכוש וחבויות בבניינים רבי קומות

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

התופעה של בניית בנייני מגדלים הן למשרדים, מסחר ותיירות והן למגורים, תופסת תאוצה רבה בשנים האחרונות. העובדה כי המגדלים מאכלסים מספר רב של אנשים, ומכילים רכוש רב, מגדילה את הסיכון לו הם חשופים. סיכון זה התחדד יותר לאחר אירועי ה-11 בספטמבר 2001 בארה"ב, והיום אין עוד מחלוקת על כך שיש לראות בבניינים רבי קומות סיכון לא שגרתי, המחייב התייחסות רצינית לסיכונים שבאופי הבניינים והפעילות המתרחשת בהם. ההתייחסות חייבת להיות מצד כל הגורמים: קבלנים, בעלי הנכסים, הרשויות, שירותי הכבאות והמבטחים. מאמר זה מנסה לבחון את משמעות הסיכונים והיקפם בכל הקשור לבנייני מגדלים, ומציע מסגרת טיפול ואכיפה יעלה להקטנת הסיכונים בבניינים אלה.

למאמר

חשיבותו של דו"ח סקר סיכונים לעבודתו המקצועית של סוכן הביטוח

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

דו"ח סקר הסיכונים הנדרש על ידי המבטח לגבי כל עסק בינוני ומעלה המוצע לו לביטוח, מהווה עבורו כלי בסיסי, רב תכליתי, לבדיקה ולניתוח הסיכונים של העסק המוצע לביטוח. סקר הסיכונים נותן בידי המבטח אינפורמציה רבה על העסק המוצע, רמת הסיכון הבודד ועד היקף סכומי הביטוח המעודכנים. מאמר זה כולל דוגמאות לטיפול ולניתוח המוצע על ידי הסוכן בדו"ח סקר הסיכונים, נושאים אשר יש לכלול בדו"ח, ואופן השימוש שצריך סוכן ביטוח מקצועי לעשות במכלול הכלים המקצועיים, על מנת להחזיק אצבע על דופק פעילות העסק בכל הקשור לנושא הביטוח.

למאמר

סיכונים וביטוח – מחסנים ומחסני ערובה

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

על פניו, נראה כי מחסנים חשופים בעיקר לסיכוני אש ופריצה. אלא שניתוח החשיפה לסיכונים, מלמד כי בצד סיכונים אלה, חשופים בעלי המחסנים לנזקים משמעותיים נוספים, כגון - נזקים למטען כתוצאה מאחסון לקוי, נזק למטען א' על ידי מטען ב', גניבת סחורות על ידי עובדים במחסנים, נזקים למטען בעת פריקה וטעינה, וסידור במחסנים. מי אחראי לנזקים אלה? מאמר זה סוקר את היקף אחריותם של בעלי מחסנים לגבי סחורות המאוחסנות במחסניהם, את סוגי הביטוחים אשר עליהם לרכוש, וכיצד להתאימם על מנת להתמודד עם הסיכונים להם הם חשופים.

למאמר

אחריותם של יצרני תוכנות בגין פגמים במוצריהם, נזקים למשתמשים – ניהול סיכונים וביטוח

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

שימוש בתוכנות במחשבים, במכונות וציוד בתעשייה, ברפואה, בחקלאות ולמעשה בכל תחומי המשק, הולך ומתרחב, וכמעט ואין עיסוק ותחום בו לא שולבו תוכנות. אולם, בצד הביצועים והשיפורים המרשימים והמדהימים שהתוכנה הכניסה לחיינו, נכנס גם הסיכון של פגמים בתוכנה והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מכך, שלעיתים הם כבדים ביותר. עובדה זו גורמת לכך שיצרני התוכנות מחפשים בלי הרף ביטוח מתאים שיגן עליהם מפני התוצאות ההרסניות העלולות לצמוח למשתמש מפגמים בתוכנה. המבטחים, רואים במוצר התוכנה מוצר בעל רמת סיכון גבוהה במיוחד, ועל כן קשה ביותר ולעיתים אף בלתי אפשרי, להשיג ביטוח מתאים לכיסוי חבותם. מאמר זה מציג את הבעייתיות המיוחדת של מוצרי התכנה, הסיכונים הטמונים בו והגורמים להם, הכלים לניהול סיכונים והביטוח המתאים לכיסוי חבותם של יצרני תוכנה בגין פגמים במוצריהם.

למאמר

אחריות נושאי משרה – כתבי שיפוי ופטור

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

ככל שמתגברת המגמה של הגשת תביעות כספיות על ידי בעלי מניות, צדדים שלישיים ולעתים גם החברה עצמה נגד נושאי משרה בה, גוברת חשיבותו של היקף הכיסוי הביטוחי שבידי נושאי המשרה. כיום, אלה לא מסתפקים בהגנה "סמלית" בלבד, ומבקשים להרחיב את הכיסוי לא רק לגבי סדר הגודל של סכומי גבולות השיפוי, אלא ובעיקר, לגבי היקף תחולתו וסייגיו של הכיסוי. המאמר מתמקד בנושא "כתבי שיפוי ופטור/ויתור", ובמקום שלהם במכלול אפשרויות ההגנה לגבי נושאי משרה בחברה.

למאמר

ביטוח חבות מוצר – חבותם של קבלני בניין לנזקי גוף הנגרמים לצד שלישי בגין פגמים בבניינים

יחיאל רוזנטראוב - יועץ ביטוח

בארץ התמוטטו מספר לא קטן של מבנים או חלקי מבנים, לעתים תוך כדי בנייה, ובמקרים מסויימים אף שנים לאחר שהושלמה. על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, חייב יצרן (ובמקרה זה הקבלן) לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר. לכן, על מנת להגן על עצמם, דואגים הקבלנים לרכוש עבורם את הביטוחים המתאימים. המאמר מטפל ומנתח את היקף חשיפתו של הקבלן לסיכוני חבות המוצר, תוך הצגת הגורמים לסיכונים שבעקבותיהם עלולים להיגרם נזקי גוף, ואשר יחשפו את הקבלן לתביעות פיצויים משמעותיות בגין אותם נזקים.

למאמר