חברי דירקטוריון ענבל וועדותיו

 • חברי דירקטוריון ענבל - מתכנס לפחות שש פעמים בשנה
  • רוני חזקיהו, יו"ר
  • איציק קליין
  • מנשה רם
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • חני פרי
  • אורית ברזילי
  • מאיר מנחם
 • וועדת כספים - מתכנסת לפחות חמש פעמים בשנה
  • איציק קליין
  • מנשה רם
  • חני פרי
  • אורית ברזילי
 • וועדת ביקורת - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • אורית ברזילי
  • מאיר מנחם
 • וועדת השקעות - מתכנסת מדי חודש
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • אורית ברזילי
  • מנשה רם
  • מאיר מנחם
 • וועדת כח אדם - מתכנסת על פי הצורך
  • מנשה רם
  • איציק קליין
  • האלה ג'ראיסי סאלם
 • וועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב - מתכנסת על פי הצורך
  • האלה ג'ראיסי סאלם
  • איציק קליין
  • חני פרי
  • מנשה רם
 • וועדת אכיפה מנהלית - מתכנסת על פי צורך
  • אורית ברזילי
  • איציק קליין
  • חני פרי