התקשרויות בפטור ממכרז

מספר סידורי נושא ההתקשרותנושא ההתקשרות מספר תקנה + סוג הפטור במלל >תאריך ההחלטה< האגף המבקש סטטוס
150

מארש - בקשה לתיקון הסכם ההתקשרות עם חברת מארש לצורך רכישת ביטוח משנה עבור רכוש המדינה: בקשה להרחבת התקשרות

תקנה 3 (4)(ב)(3) 06/04/2017 חיתום וייעוץ ביטוחי פתוח
149

יריב אברהמי - עדכון לעניין התקשרות ששוויה עד 200,000 ₪ עם יריב אברהמי, למתן שירותי ייעוץ ביטוחי עבור אגף החיתום.

תקנה 34 (2) 23/03/2017 חיתום וייעוץ ביטוחי פתוח
148

היכל התרבות מועצת מודיעין - התקשרות בפטור עם אולם לצורך קיום פורומים מדיקולגאליים של היחידה לניהול סיכונים ברפואה

תקנה 34(2) 23/03/2017 ניהול סיכונים ברפואה פתוח
147

בקשה להרחבת התקשרות עם יועץ חיצוני לניהול פרויקט הסבה ושדרוג מערכת הקרן – איתן טל

תקנה 3(4)(ב)(3) 23/03/2017 מערכות מידע פתוח
146

Execute - בקשה להארכת התקשרות עד להכרזה על זוכה בהליך עם חברת EXECUTE לצורך תחזוקת מערכת הדירקטורים עבור רשות החברות הממשלתיות

סעיף 4(א) סעיף 4(ב) 06/06/2017 מערכות מידע + פרויקטים פתוח
145

חברת דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ- בקשה לביצוע התקשרות עם חברת דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ – עדכון לעניין התקשרות הפחותה מ- 200,000 ₪.

תקנה 34 (2) 06/04/2017 כספים פתוח
144

יוניטסק - בקשה להתקשרות עם חברת יוניטסק כספק יחיד לצורך מתן שירותי פיתוח בפלטפורמת

ADF

סעיף 3(29 ) ו-3א 23/03/2017 מערכות מידע פתוח
143

אדוונטק - בקשה להארכת התקשרות עם אדוונטק ליישום מודול HR של מערכת 

SAP

תקנה 3(4)(ב)(3) 23/03/2017 מערכות מידע פתוח