רקע על האגף

אגף הפרויקטים, הכפוף לחשב הכללי באוצר, מרכז ומוציא לפועל פרויקטים לאומיים בשיתוף המגזר הפרטי. האגף מתמחה בליווי מקצועי של הפרויקטים, החל משלב הייזום, דרך שלבי המכרז השונים, בכללם שלב הסגירה הפיננסית וכלה בליווי שוטף משלב ההקמה עד לתחילת ההפעלה.
האגף מלווה כיום כ-18 פרויקטים פעילים, בעלות כוללת של כ-10 מיליארד דולר.
 
האגף מתמחה במגוון תחומים בעלי חשיבות לאומית:
·         אנרגיה – אנרגיה סולארית, גז טבעי, התייעלות אנרגטית.
·         מים – הקמת מתקני התפלה בישראל והרחבת מתקנים קיימים.
·         תחבורה – רכבות קלות, כבישים (למשל: דרך 431, הנתיב המהיר לת"א, מנהרות הכרמל).
·         בינוי וביטחון – גנזך המדינה, מרכז הדרכה לשוטרים, בית חולים אשדוד, בית כלא באר שבע.
 
הרקע להקמת אגף הפרויקטים
אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, הוקם על מנת להתמודד עם מספר חסרים:
1.      היעדר קיומו של גורם מרכזי המקדם את הוצאתם לפועל של פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, המאופיינים בריבוי גורמים מעורבים, פעילויות, פרטים ומסמכים.
2.      היעדר קיומו של גורם מקצועי הפועל לניהול הידע, טיפול בנושאי רוחב והתמחות בגיבוש מסמכים וההליך המיכרזי – בכלל זה, פעילות רוחבית בין הפרויקטים.
3.      היעדר תמונה כוללת על כלל הפרויקטים בשיטת  ה-PPP בישראל.
4.      היעדר גורם מקצועי המלווה את ניהול ההסכמים, משלב החתימה עליהם ולכל אורך תקופת ההסכם.
5.      היעדר שליטה ובקרה על התקציבים לליווי פרויקטים במבט פרטני ורוחבי.
 
תפקידי האגף:
·         להוות גוף מקצועי בתחום ה-PPP.
·         ייעול ההליך המכרזי – טיפול בסוגיות רוחב, אינטגרציה בידע בין הפרויקטים וכדומה.
·         ליווי יישום הסכם ה- PPP לאורך תקופת ההסכם (במהלך ההקמה, ההפעלה וסיומו). תיאום בין הגורמים הממשלתיים השונים המעורבים בפרויקטים לבין עצמם.
·         תאום בין הגורמים הממשלתיים המעורבים בפרויקטים לבין המציעים/ זכיינים.
·         יצירת סטנדרטיזציה בתחום ה-PPP.
·         ניהול ידע וניהול מאגר מידע מרכזי בתחום ה-PPP .
·         שליטה ובקרה על העסקת יועצים מקצועיים.