נכסים מ.י. בע"מ

a.png
 
חברת נכסים מ.י. בע"מ נוסדה בשנת 1969 כחברת אחזקות של הממשלה, וברבות השנים החזיקה בנכסים רבים וריכזה פעילויות שונות לטובת המדינה.
 
החברה הינה חברה ממשלתית וכל מניותיה בבעלות המדינה. השר הממונה על נכסים מ.י. בע"מ הוא שר האוצר.
 
בשנת 1993, עם חקיקת חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), קיבלה נכסים מ.י. תפקיד סטטוטורי לייעץ לשר האוצר בנושאים הקשורים למניות שבהסדר, ולטפל מטעמו ועל-פי הוראותיו בכל הקשור במכירתן. כמו כן, הוטל עליה לשלם גמול לחברי הוועדות, שהוקמו בחוק הנ"ל לצורך מילוי תפקידים שונים הכרוכים בייצוג האינטרסים של המדינה בכל הנוגע להחזקות שלה בבנקים שבהסדר.
 
עד שנת 1999 התנהלה נכסים מ.י. בע"מ כמו כל חברה ממשלתית אחרת בעלת מנגנונים מינהליים עצמאיים. בשנת 1999 החליטו ראש הממשלה ושר האוצר דאז, כי ענבל חברה לביטוח בע"מ, באמצעות מנהלה הכללי, תהיה אחראית לניהול השוטף של ענייני החברה, בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה, וכי לחברת ענבל יהיו כל הסמכויות שניתן להעניק למנהל עסקים לפי חוק החברות ולפי מסמכי היסוד של החברה, פרט לסמכויות הנתונות לפי חוק החברות הממשלתיות לדירקטוריון החברה או לרשות אחרת.
 
במשך שנים טיפלה נכסים מ.י. בע"מ מטעם המדינה במכירת אחזקות המדינה בבנקים שבהסדר כגון בנק המזרחי המאוחד בע"מ (היום מזרחי טפחות), בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ.
 
בשנת 2010 השלימה המדינה את מכירת מלוא האחזקות בבנק דיסקונט לישראל בע"מ. כיום פועלת לסיום מכירת יתרת האחזקות בבנק לאומי לישראל בע"מ.
 
פרטי התקשרות:
עו"ד מיכל שישינסקי - אביטל
טלפון: 03-9778002
נייד: 050-6253871