מונחי יסוד

P.P.P - Public Private Partnership

הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, לצורך אספקת תשתית, מוצר או שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי. הסכמים אלה ממצים את יתרונם היחסי של השותפים על-ידי הקצאה יעילה של סיכונים, מקורות ותגמולים, במטרה להשיא את איכות התוצר הסופי במונחי עלות/תועלת. מודלים של PPP נמצאים בתנופה רבה בשני העשורים האחרונים ברחבי העולם.

למידע נוסף

מבנה התקשרות טיפוסי של פרויקט המיושם בשיטת P.P.P והגופים המעורבים בו

מצורף תרשים של מבנה התקשרות בשיטת P.P.P

למידע נוסף

P.F.I – Private Finance Initiative

אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P

למידע נוסף

B.O.T – Build Operate Transfer

אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P

למידע נוסף

B.O.O – Build Own Operate

אחת מהשיטות העיקריות בהן מממשים כיום בישראל פרויקטים במודל P.P.P

למידע נוסף