החוב הממשלתי

יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי במשרד האוצר, הנמצאת תחת ענבל, אחראית על ניהול מצבת החוב הקיים, ועל גיוסי החוב השוטפים לצורך מימון פעילות הממשלה.
 
תפקידיה העיקריים של היחידה הם:
·         הנפקת איגרות חוב ולקיחת מלוות שונים בארץ ובחו"ל.
·         יזום וקידום שינויים מבניים בשוק ההון המקומי ושכלול שוק איגרות החוב המשני בפרט.
·         לימוד ומעקב שוטף אחר מצב השווקים הבינלאומיים ושמירת הקשר עם חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, בנקים להשקעות ומשקיעים זרים.
 
היחידה הוקמה בשנת 2002 בעקבות מיזוג מחלקת עסקאות מט"ח בחשב הכללי באוצר, עם חלק ממחלקת שוק ההון באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. היחידה בענבל הוקמה בשנת 2005, בעקבות התיקון לחוק מלווה המדינה, בו נקבע כי האחריות על תפעול החוב הממשלתי תעבור מבנק ישראל ליחידת החוב הממשלתי בחשב הכללי.
הקמתה של יחידת ניהול החוב בחשב הכללי, האחראי על ביצוע תקציב המדינה, וריכוז כל הגורמים המקצועיים והידע הרב שנצבר תחת קורת גג אחת, הביאה לתיאום טוב יותר בין כל הגורמים הרלוונטיים ולניהול נכון יותר של החוב הממשלתי. הקמת היחידה מבוססת על הניסיון המוצלח במדינות שונות ועל המלצת קרן המטבע העולמית (IMF) והארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (OECD).
 
יחידת ניהול החוב בענבל מורכבת משלוש מחלקות על פי תחומי הפעילות העיקריים:
 
1. מחלקת ניהול החוב המקומי והנפקות:
מחלקת ניהול החוב המקומי והנפקות אחראית על מדיניות ההנפקות של איגרות החוב של ממשלת ישראל בשוק המקומי, ניהול ובקרה של החוב המקומי, ייזום וביצוע של פעולות להגברת הסחירות והנזילות של איגרות החוב הממשלתיות ושכלול שוק האג"ח המקומי.
 
2. מחלקת תקבולים ותשלומים (Back Office):
פעילות המחלקה כוללת הנפקות של אג"ח ממשלתיות לא סחירות (תהליך המתבצע ישירות מול קרנות הפנסיה הזכאיות לרכוש אג"ח לא סחירות); טיפול בתקבולים ובתשלומים של אג"ח ממשלתיות (סחירות ולא סחירות); טיפול בתהליכי התשלומים והתקבולים של עסקאות מט"ח; טיפול באמיסיות ובפיקדונות חוב שונים.
 
3. מחלקת בקרת מסחר והשאלות:
מחלקה מפקחת על פעילות עושי השוק השונים במערכת MTS (זירת מסחר של עושי שוק ראשיים) בהתאם למחויבויות אשר נקבעו. בנוסף, הקימה המחלקה בשיתוף הבורסה לני"ע את מאגר ההשאלות של אג"ח בעבור עושי השוק, והיא אחראית על פעילות ההשאלות והביטחונות הנדרשים מעושי השוק, התפעול של המערכת מבוצע ע"י מסלקת הבורסה.