פרטי מכרז / הליך

הליך לקבלת הצעות לליווי וייעוץ מדיקו- לגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

24/2020

ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

08/07/2020

15/07/2020

23/07/2020 שעה: 15:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

מירה אשטובקר

m2420@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER