פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או תחקיר אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

25/2020

ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

16/07/2020

23/07/2020

04/08/2020 שעה: 15:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

מירה אשטובקר

m2520@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER