מעורבות בפרויקטים

האגף מתמחה ומעורב בפרויקטים במגוון תחומים בעלי חשיבות לאומית, בכללם בתחומי האנרגיה, מים, תחבורה, בינוי וביטחון.מטבע הדברים, פרויקטים לאומיים רחבי היקף בתחומי התשתית הינם בהיקף כספי גדול ומצריכים שיתוף של מספר רב של גופים, ממשלתיים ומקומיים בכל אחד משלבי הגיית הפרויקט, תכנונו, בנייתו והפעלתו. למעורבות האגף בפרויקטים השונים מספר היבטים, אשר כולם יחד נותנים פתרון כולל ומקיף לניהול ההליכים השונים לקידומו של כל פרויקט ופרויקט.

 

מעורבות מקצועית

·       ייזום פרויקטים.
·       מעורבות בוועדות המכרזים והמשנה, ליווי ההליכים (השתתפות בגיבוש המלצות / מסמכים( מעקב אחר לוחות הזמנים ויישום החלטות הועדות.
·        הקמת מאגר מידע של הפרויקטים השונים (מסמכי מכרז, הסכמים וכו').
·         טיפול בנושאי רוחב.
·         גיבוש מסמכים גנריים.
 
ריכוז ועדות - האגף מרכז את פעילות הועדות השונות
·         ניהול סדר יומה של הועדה.
·         קיום קשר עם מתמודדים/מציעים.
·         הפעלת יועצים חיצוניים.
 
אדמיניסטרציה
·         הפקת מסמכי המכרזים, הסכמי המימון והסכמי הזיכיון.
·         קבלת הצעות (תיבת מכרזים).
·         ניהול ערבויות.
·         ארגון כנסים וסיורים.
 
יועצים 
מורכבות הפרויקטים והיותם רב תחומיים, מחייבים קבלת יעוץ מקצועי מטובי המומחים מישראל ומחו"ל, כאשר הממשק בין הועדות השונות ליועצים נעשה דרך האגף ובכלל זה:
 
·         גיבוש הערכת תקציב לליווי כל פרויקט.
·         הוצאת הזמנות לקבלת הצעות.
·         ·מעורבות בניתוח ההצעות וגיבוש המלצות לבחירה.
·         אישור חשבונות.
·         ניהול מאגר יועצים.
·         ניהול מערך יועצים פנימיים בנושאים פיננסיים