התקשרות עם ספק יחיד

מספר בקשהשם הספקתאור קצרפורסם בתאריךהמבקשסטטוס
34/2019חברת QASמתן שירותי חירום, מענה בשעות לא שגרתיות ובמצבי כוננות 22/12/2019סוכנות הנסיעות הממשלתיתפתוח