אודות האגף

אגף תביעות גוף והגנה משפטית בענבל חברה לביטוח בע"מ אחראי על טיפול בתביעות המוגשות כנגד משרדי הממשלה, מפעילי מוסדות ומתקנים ממשלתיים, בגין אחריותם המקצועית לנזקי גוף הנגרמים לצדי ג'.

ניהול התביעות מבוצע כחלק מהקרן הפנימית בענבל חברה לביטוח שמכסה בין היתר את פעילות משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה ומשרדי ממשלה נוספים, חבות מעבידים של עובדי המשרדים השונים, וביטוח חובה של רכבים ממשלתיים.