אודות האגף

אגף תביעות רכב ורכוש בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  בענבל חברה לביטוח בע"מ אחראי על טיפול בתביעות המוגשות כנגד משרדי הממשלה, בגין נזקי רכב ורכוש. ניהול התביעות מבוצע בקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח.  

 

האגף אחראי על ניהול פרויקטים לקידום הבטיחות ברכוש וברכב המדינה. כחלק מהאסטרטגיה של הקרן הפנימית לעידוד השקעה בהתקני בטיחות אש במבנים, מקדם האגף שיתופי פעולה עם היחידות הממשלתיות למיגון מפני אש. האגף פועל גם להתקנת מערכות בטיחות ברכבים הממשלתיים בשיתוף עם היחידות הממשלתיות על מנת להקטין את שכיחות ועלות נזקי תאונות דרכים.

 

אגף תביעות רכב ורכוש מטפל גם במתן הגנה משפטית לעובדי מדינה. האגף מעניק הגנה משפטית לעובד מדינה שמוגש כנגדו כתב אישום בגין תאונה שהתרחשה ברכב ממשלתי. בנוסף, האגף מטפל באירועים רפואיים וכבודה במהלך נסיעה לחו"ל בתפקיד. כתב הכיסוי לנסיעות לחו"ל מכסה הוצאות רפואיות בחו"ל, כיסוי למקרה גניבה או אובדן של כבודה וציוד אישי, כיסוי עבור הוצאות הטסה רפואית לישראל במידת הצורך ועוד.

 

אגף תביעות רכש ורכוש אחראי גם על בדיקת הבקשות להוצאות בטיפולי שיניים לתלמידים בעקבות חבלה. הטיפולים ממומנים על ידי משרדי החינוך והבריאות.