אודות הקרן הפנימית

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה בשנת 1978 בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, הינה קרן כספית של ממשלת ישראל, שהוקמה לצורך ביצוע ביטוח עצמי לעצמה. הקרן הפנימית פועלת מתוך מחויבות למקצועיות, יעילות ולרמת שירות גבוהה. הקרן מעניקה כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות השונות, במסגרת ביטוח עצמי, בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב הכללי. כל פעולות הקרן הפנימית נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים שבשליטתה.  עקרונות הכיסוי הביטוחי והמחויבות לרכישת הכיסוי מפורטים בפרק 4 להוראות התכ"ם. 

 

פעילות הקרן הפנימית ועיקר כיסוייה:

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה פעילה במרבית תחומי הכיסוי הביטוחי במטרה להגן על מוסדות הממשלה השונים. הכיסויים שהקרן מעניקה מגוונים וכוללים בין השאר: כיסוי בתחום הרכב, רכוש, הגנה משפטית לעובדי מדינה, חבות צד ג', אחריות מקצועית ועוד.

במסגרת זו פועלת הקרן הפנימית לתמרוץ היחידות הממשלתיות לבצע פרוייקטים לטובת בטיחות עובדיהם, ובטיחות משתמשי הקצה במתקני הממשלה (ניהול סיכונים ברכוש). בנוסף, בקרן הפנימית מתנהלות  פעילויות משמעותיות נוספות. לדוגמה, ניהול סיכונים בתחומי הרפואה, ניהול סיכונים בתחומי הרכב, מתן יעוץ ביטוחי ליחידות הממשלה במסגרת הליכי התקשרות עם צדדי ג', ייצוג המדינה בתביעות במסגרת הכיסויים של הקרן, רכישת ביטוחי משנה ועוד.

 

תפיסת הפעילות של הקרן הפנימית:

הקרן הפנימית פועלת לפיזור הסיכון כדי לנהל את סיכוני הממשלה באמצעות ביטוח עצמי. היקף הסיכון הרחב המכוסה בקרן וביזור הסיכון בין היחידות והמשרדים השונים, מאפשרים לממשלה באמצעות הקרן, לנהל את הסיכון ולטפל בו באופן שיוצר חיסכון ניכר בעלויות ביטוח,  לצד טיפול יעיל ומהיר בשיקום הנזקים בשעת חירום או פיצוי היחידות בשוטף,  לטובת השירות הממשלתי.