אודות יחידת הרכש הממשלתי

היחידה מהווה חלק ממנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר. ליבת עיסוקה הינו עריכה וניהול של מכרזים והסמכים מרכזיים, קידום מערכות דיגיטליות תומכות רכש ותחזוקת קטלוג החומרים הממשלתי.

היחידה פועלת תחת הנחייתו המקצועית של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר.

 

יחידת הרכש הממשלתי בענבל מורכבת מצוותי עבודה המחולקים לקטגוריות מקצועיות בתחומי רכש שונים:

  • צוות שירותים - ניהול התקשרויות בתחומי השירותים התפעוליים למשרד. לדוגמה, הפקת אירועים, ריהוט, שירותי גניזה, קורסים מקוונים, תוכניות עבודה ועוד.

  • צוות טובין – ניהול התקשרויות בתחום המוצרים והשירותים. לדוגמה, רכש מרכזי של ציוד משקי ושירותי הסעות מגוונים.

  • צוות אבטחת מידע ותשתיות טכנולוגיות - ניהול התקשרויות בתחומי אבטחת המידע והסייבר, תשתיות תקשורת נתונים, טלפוניה, אתרי גיבוי, המשכיות עסקיות ועוד.

  • צוות ציוד טכנולוגי - ניהול התקשרויות בנושאי ציוד קצה כגון מחשבים, מסכים ומדפסות, תשתיות תומכות מיחשוב, אמצעי אחסון ותשתיות תקשורת פסיביות ואקטיביות.

  • צוות תקשורת אלחוטית – ניהול התקשרויות בתחומי הסלולר הכוללים שירותים ומכשירי סלולר, מכשירי קשר ומוצרי מולטימדיה.

  • צוות ייעוץ משפטי – ניהול וריכוז הסוגיות המשפטיות של עבודת מנהל הרכש הממשלתי. הצוות מעניק ליווי משפטי לכלל ההתקשרויות וההליכים המכרזיים, אחראי על טיפול בתביעות ועתירות כנגד מנהל הרכש, ואמון על הטמעה רוחבית של נושאים משפטיים.

  • צוות מערכות דיגיטליות - הצוות אחראי על קידום תהליכים לטרנספורמציה דיגיטלית ברכש הממשלתי. לדוגמה, אפיון, ניהול ומתן תמיכה למערכות רוחביות המשרתות את כלל גופי הממשלה בתהליכי הרכש.

 

פירוט נרחב אודות הפעילות  באתר מנהל הרכש הממשלתי