בית חולים אשדוד

 

קרדיט: בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון

​​

סטטוס פרויקט: הפעלה

 

רקע 

בשנת 2002 נחקק חוק ''בית חולים באשדוד''​​, אשר קבע שעל המדינה לפרסם מכרז להקמתו של ביה"ח באשדוד. ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקטי PPP בבתי חולים מונתה למימוש החוק.

 

תיאור הפרויקט

תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה ומימון של פרויקט בית החולים באשדוד. הפרויקט מבוצע במתכונת של ,Build) BOO Operate, Own) כשבתום התקופה הפרויקט נשאר בבעלות הזכיין.

בית החולים, בהיקף מקורי של כ-300 מיטות, כולל את תמהיל המחלקות הדרוש לצורך הקמת בית חולים ציבורי לרבות חדר מיון, מחלקות פנימיות וכו'.

 

לוחות זמנים

  • פרסום מסמכי המיון המוקדם  (PQ) - רבעון שלישי 2008.

  • פרסום מסמכי המכרז (RFP) - רבעון שלישי 2009.

  • חתימה על הסכם עם הזוכה במכרז: "אסותא אשדוד בע"מ" - רבעון שני 2011.

  • תחילת תקופת ההפעלה - רבעון שני 2017.

 

תקופת הזיכיון

תקופת הזיכיון - 5 שנים מתחילת תקופת ההקמה. בסיום התקופה, בית החולים ימשיך לפעול בבעלות הזכיין, תחת סמכויות משרד הבריאות ונהליו. 

 

מבנה תשלומים

מענק הקמה – אשר שולם ליזם, בסך מצטבר של כ- 760 מ' ₪ במספר אבני דרך במהלך תקופת ההקמה כנגד עמידה באבני דרך.

 

ניהול הפרויקט

מנהלת הפרויקט כוללת נציגים של משרד האוצר ומשרד הבריאות.

 

עדכון אחרון: אוגוסט 2020