בית חולים אשדוד

בית חולים הכולל את המחלקות הדרושות עבור בי"ח ציבורי, בהיקף של כ- 300 מיטות (עם אפשרות להוספת 400 מיטות).

קרדיט: בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון

​​

סטטוס פרויקט: הפעלה

 

רקע

בשנת 2002 נחקק חוק ''בית חולים באשדוד'', אשר קבע שעל המדינה לפרסם מכרז להקמתו של ביה"ח באשדוד. ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקטי PPP בבתי חולים מונתה למימוש החוק.

 

תיאור הפרויקט

תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה ומימון של פרויקט בית החולים באשדוד. הפרויקט מבוצע במתכונת של BOO  (Build, Operate, Own) כשבתום התקופה הפרויקט נשאר בבעלות הזכיין.
בית החולים, בהיקף של 300 מיטות כולל את המחלקות הדרושות לצורך הקמת בית חולים ציבורי - לרבות חדר מיון, מחלקות פנימיות וכו'.

 

לוחות זמנים

פרסום מסמכי המיון המוקדם - רבעון שלישי 2008.

פרסום מסמכי המכרז - רבעון שלישי 2009.

חתימה על הסכם עם הזוכה במכרז - רבעון שני 2011.

תחילת תקופת ההפעלה - רבעון שני 2017.

 

תקופת ההסכם

תקופת הסכם - 5 שנים מתחילת תקופת ההקמה. בסיום התקופה, בית החולים ממשיך לפעול בבעלות הזכיין, תחת סמכויות משרד הבריאות ונהליו.

 

הזכיין

אסותא אשדוד בע"מ

 

ניהול הפרויקט

מנהלת הפרויקט כוללת נציגים של משרד האוצר ומשרד הבריאות.