בקשה חוזרת לקבלת מידע (RFI) בדבר יכולות פיתוח פרויקטים בפלטפורמת ADF של חברת אורקל

מספר מכרז:
25/2014
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
22/09/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
05/10/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
05/10/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עמית קנובלר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד