בקשה לקבלת מידע - RFI - אודות שירותי שינוע רכבים למוסכים למכוני רישוי

מספר מכרז:
05/2019
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/01/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
07/02/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/02/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים