בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות שירותי תיקונים לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי לרכבים בעיר אילת

מספר מכרז:
34/2020
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/11/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/12/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
12/11/2020
מועד אחרון להגשת הצעות:
29/12/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד