בקשה לקבלת מידע) (RFI- Request for Information בדבר: יכולות תמיכה בסאפ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך 09/2017:

מספר מכרז:
09/2017
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
04/05/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
10/05/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
15/05/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
04/05/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
18/05/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון קורן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים