הדירקטוריון מתכנס לפחות שש פעמים בשנה

 • יצחק קליין
  • ועדת הכספים
  • ועדת כוח אדם
  • ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • אורית ברזילי
  • ועדת הכספים
  • ועדת ביקורת
  • ועדת השקעות
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • מאיר מנחם
  • ועדת ביקורת
  • ועדת השקעות
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • יהלי רוטנברג
 • עודד שמיר

ועדות הדירקטוריון

ועדת הכספים

מתכנסת לפחות חמש פעמים בשנה

ועדת ביקורת

מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה

ועדת השקעות

מתכנסת מדי חודש

ועדת כוח אדם

מתכנסת לפי הצורך

ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב

מתכנסת לפי הצורך

ועדת אכיפה מנהלית

מתכנסת לפי הצורך