הודעה בדבר הקמת רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיות

מספר מכרז:
09/2019
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/06/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
08/04/2029
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
08/04/2029
הגשת הצעות החל מתאריך:
08/04/2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
08/04/2029 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד