הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית

מספר מכרז:
05/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/04/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
22/04/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
29/04/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
30/04/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/01/2025 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
ורד גלאם עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד