הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת מזון לכנסים ואירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
18/2019
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/11/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
05/12/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
02/01/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד